rūgštis

rūgštis
2 rū̃gštis sm. (2) K; CII376, N 1. K.Būg, , DūnŽ rūgštumas: Ui rū̃gštis! Visą giminę sutraukė Krš. Smarkus rū̃gštis, visą giminę į krūvą sutraukė Snt. 2. žr. 1 rūgštis 1: Liepė išplauti tą bačką, ka nesmirdėtum rūgščiù Trkn. Tą sulą raugins, kol tik pro rū̃gštį ana būs Lnk. Mūsų obūliai skanio rū̃gščio Užv. Nei rū̃gščio, nei skonio, nėko nėr . Saldumas prie rūgščiui [tinka] Dglš. Iš biedno pieso buvom, sula buvo rūgščiuo, acto nebuvo nė mados Kal. Sulą raugina su žirniais, įrūgsta skaniu rūgščiu Ggr. 3. prk. protas: Bene tau trūksta rū̃gščio, ka tu teip kalbi? Dr. 4. LFIII182, LBŽ žr. rūgtis 1: Rietena rūgštis Mt. Rūgščiai, balandės Brš. Pabalio linai užėjo rūgščiais Ds. Pilnas laukas rūgščių priaugęs Ob. Rūgščių ir karvės nelabai ėda Ob. Žoles, kur iš šaknių auga, yra visų sunkiausia išnaikinti iš dirvos, pavyzdžiui, rūgščiai arba varpis .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • rūgštis — statusas T sritis chemija apibrėžtis Protonų donoras. atitikmenys: angl. acid; Brönsted acid rus. кислота; кислота Бренстеда ryšiai: sinonimas – Brionstedo rūgštis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • rūgštis — statusas T sritis chemija apibrėžtis Elektronų akceptorius. atitikmenys: angl. acid; Lewis acid rus. кислота; кислота Льюиса; льюисовская кислота ryšiai: sinonimas – Luiso rūgštis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • rūgštis — statusas T sritis chemija apibrėžtis Medžiaga, galinti atskelti tik protonus. atitikmenys: angl. acid rus. кислота …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • rūgštis — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. acid vok. Säure, f rus. кислота, f pranc. acide, m …   Fizikos terminų žodynas

  • rūgštis — 1 rūgštìs sf. (3); rūgštis sf. (1) Ml, sm. N 1. CII376, MŽ210, N produktas, turintis acto ar citrinos skonį; tas skonis produkte: Rūgštiẽs didelė mėgėja Erž. Jau rytoj tai būtinai virsiu kopūstų, ba baisiai nusibodo be rūgštiẽs Ds. Vis šviežia …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rūgštis — rūgšti̇̀s 1 dkt. Sierõs, drùskos rūgšti̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • rūgštis — rū̃gštis 2 dkt. Baisùs rū̃gštis tų̃ obuolių̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • etilendinitrilotetraacto rūgštis — statusas T sritis chemija formulė [(HOOCCH₂)₂NCH₂]₂ santrumpa( os) EDTA atitikmenys: angl. edetic acid; ethylenediaminetetraacetic acid; ethylenedinitrilotetraacetic acid rus. комплексон II; эдетовая кислота; этилендиаминтетрауксусная кислота;… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • (Z)-3-fenilpropeno rūgštis — statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėk – alocinamono rūgštis žiūrėk – izocinamono rūgštis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • ciananglies rūgštis — statusas T sritis chemija formulė NCCOOH atitikmenys: angl. carbonocyanidic acid; cyanocarbonic acid; cyanoformic acid rus. цианмуравьиная кислота; цианугольная кислота ryšiai: sinonimas – cianskruzdžių rūgštis sinonimas – cianmetano rūgštis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”